O Team 4 Ukraine

Team 4 Ukraine (T4U) se zformoval z expertů kteří v Ukrajině působí od r. 2014.

T4U se zaměřuje se na podporu občanské společnosti, profesionalizaci nevládního sektoru, odbornou přípravu policistů a dalších bezpečnostních složek tak, aby se tyto stávaly kompatibilními se standardy fungování bezpečnostních složek v zemích EU a NATO.

Ukrajina prochází těžkým obdobím, kromě konfliktu s Ruskem se ukrajinská společnost musí vypořádat s rozsáhlou korupcí, vlivnými skupinami organizovaného zločinu a oligarchií. Aktivní občanská společnost a nově vznikající bezpečnostní složky by měly být na cestě k dosažení těchto cílů maximálně podpořeny. Jen tak lze dosáhnout skutečného a dlouhodobého zlepšení situace nejen v Ukrajině samotné, ale v celé východní Evropě.

Ukrajinská bojová zkušenost je do značné míry unikátní a vzhledem k nadále zhoršující se bezpečnostní situaci, je pro Západ velmi relevantní. Zahraniční účastnící našich projektů se v Ukrajině mnohou také mnohému naučit. Kromě členů T4U se totiž našich projektu účastní i další experti, politici, policisté a představitelé různých NGO.

Action 4 Ukraine (A4U) V rámci A4U se zaměřujeme především na 4 tématické okruhy

Experti a spolupracovníci T4U realizovali již řadu pozorovatelských misí, výzkumných cest, školení i teoreticky zaměřených seminářů na témata jako: reforma bezpečnostních struktur, kybernetická a informační bezpečnost, taktická příprava, metody hybridní války a její projevy, modernizace organizovaného zločinu, community policing atd., při nichž své ukrajinské kolegy seznámili se zkušenostmi z ČR, Slovenska, Velké Británie, Německa a dalších zemí.

V uplynulých letech T4U navázal na různých úrovních spolupráci s nevládními organizacemi, policií, univerzitami a lokálními administrativami prakticky po celé Ukrajině, se zvláštním zaměřením na jihovýchod země.

T4U je schopen flexibilně reagovat na potřeby našich ukrajinských kolegů. Díky síti kontaktů v regionech, jsme schopni se v zemi dobře orientovat, připravovat transformační projekty, zpracovávat analýzy a především, po dohodě s našimi partnery, připravit projety/školení/tréningy podle konkrétních požadavků a místních potřeb.

Na rozdíl od řady mezinárodních organizací jsme s relativně malými rozpočtovými prostředky schopni realizovat projekty i v místech kam mají mnozí jíní zahraniční partneři v rámci svých vlastních bezpečnostních opatření omezený přístup (zóna ATO). Určitou úroveň činnosti jsme schopni udržet prakticky za jakýchkoliv okolností. Část našich aktivit realizují členové T4U jako dobrovolníci, a v některých případech do uskutečnění strategicky důležitých projektů investují i své vlastní prostředky. Granty a finanční dary však pochopitelně výrazně zvyšují naše možnosti. Počítáme s tím, že se bezpečnostní situace v Evropě se může i výrazně zhoršit, a je proto potřeba, být připraveni i na krizové scénáře. O to se snažíme jak analýzou situace a vyhodnocováním rizik, tak praktickou přípravou na zvládnutí takových situací.

PODPOŘTE NÁS

T4U organizoval návštěvu ředitele Kriminální policie ČR do Lvova. Byla navázaná spolupráce s Lvovskou Universitou MV a Oblastním velitelstvím policie

Plné profily

T4U u linie styku s ORDLO

Специиалисты по кибербезопасности (Чехия)

UMN В ПРАЗІ | БЕЗПЕКА УКРАЇНИ = БЕЗПЕКА ЄВРОПИ

Kontakty

Petr Pojman, Ph.D., Ředitel
URL: www.team4ukraine.eu
+380 687 862 071 (UA)
+420 732 249 636 (CZ)
FB: https://www.facebook.com/team4ukraine/

MAIL:
team4ukraine@protonmail.com
petr.pojman@protonmail.com

Team 4 Ukraine, z.s.
IČ: 05759544

EUR číslo účtu:
2401169201/2010
IBAN: CZ9320100000002401169201
BIC/SWIFT: FIOBCZPPXXX

CZK číslo účtu:
2801169198/2010
IBAN: CZ5920100000002801169198
BIC/SWIFT: FIOBCZPPXXX

http://www.team4ukraine.eu/cs/cisla-uctu-banking-details/

facebook