Team 4 Ukraine (T4U)

Team 4 Ukraine (T4U) byl vytvořen z odborníků, kteří v Ukrajině pracují na různých projektech od roku 2014. Cílem T4U jsou podpora občanské společnosti, profesionalizace nevládního sektoru, profesionalizace policie a dalších bezpečnostních složek a dosažení jejich kompatibility s EU a NATO. Ukrajina je nyní v obtížné situaci. Ukrajinská společnost se kromě hybridního konfliktu s Ruskem musí vypořádat s masivní korupcí, vlivnými skupinami organizovaného zločinu a oligarchií. Aktivní občanská společnost a nově vytvořené bezpečnostní síly by měly při plnění těchto cílů získat maximální podporu. Je to jediný způsob, jak dosáhnout skutečného a trvalého zlepšení situace, jak v Ukrajině samotné, tak v celé východní Evropě.

Lidé v našem týmu

Partneři

Facebook