O nás

Team 4 Ukraine (T4U) byl vytvořen z odborníků, kteří v Ukrajině pracují na různých projektech od roku 2014. Cílem T4U jsou podpora občanské společnosti, profesionalizace nevládního sektoru, profesionalizace policie a dalších bezpečnostních složek a dosažení jejich kompatibility s EU a NATO. Ukrajina je nyní v obtížné situaci. Ukrajinská společnost se kromě konfliktu s Ruskem musí vypořádat s masivní korupcí, vlivnými skupinami organizovaného zločinu a oligarchií. Aktivní občanská společnost a nově vytvořené bezpečnostní síly by měly při plnění těchto cílů získat maximální podporu. Je to jediný způsob, jak dosáhnout skutečného a trvalého zlepšení situace, jak v Ukrajině samotné, tak v celé východní Evropě. Bojové zkušenosti, které Ukrajina získala jsou jedinečné a pro Západ mají v kontextu zhoršující se bezpečnostní situace velký význam.
Akce 4 Ukrajina (A4U) se skládá ze 4 hlavních témat:
-Kybernetická bezpečnost a informační válka
-Bezpečnostní spolupráce a občanská společnost
-Sdílení zkušeností s transformací
-Monitoring a analýza

Odborníci a spolupracovníci T4U podnikli řadu monitorovacích misí, výzkumných cest, praktických a teoretických seminářů zaměřených na reformu bezpečnostních sil, kybernetickou a informační bezpečnost, taktický výcvik, metody hybridní agrese, modernizaci organizovaného zločinu, atd., Kde se podělili o své zkušenosti z České republiky, Slovenska, Velké Británie, Německa, Polska, Maďarska a dalších zemí. T4U navázal na různé úrovni spolupráce s nevládními organizacemi, policií, univerzitami a místními správami. T4U může rychle reagovat na potřeby našich partnerů. Díky širokému spektru kontaktů po celé zemi můžeme připravit transformační projekty a analýzy. Po vzájemné dohodě s našimi partnery pořádáme školení, semináře nebo jiné projekty na základě konkrétních požadavků a místních potřeb.Počítáme s tím, že se bezpečnostní situace v Evropě může výrazně zhoršit a měli bychom být připraveni na krizové scénáře. Děláme vše pro to, abychom takovým situacím byli schopni čelit.

 

 

Facebook