O nás

Team4Ukraine (T4U) byl vytvořen odborníky, kteří v Ukrajině pracují na různých projektech již od
roku 2014. Cíle T4U zahrnují podporu občanské společnosti, profesionalizaci nevládního sektoru,
specializovaný výcvik bezpečnostních a zdravotních složek zaměřený na dosažení kompatibility s
operačními standardy složek EU a NATO, a v neposlední řadě přímou humanitární pomoc konkrétním
civilistům a civilní infrastruktuře a pomoc konkrétním jednotkám obránců Ukrajiny.
5 pilířů aktivit:
1. Monitorování a analýza
2. Konkrétní a přímá humanitární pomoc civilistům
3. Konkrétní a přímá pomoc obráncům Ukrajiny
4. Kybernetická bezpečnost a informační válka
5. Bezpečnostní spolupráce a rozvoj občanské společnosti

Členové a spolupracovníci T4U podnikli řadu monitorovacích misí, výzkumných cest a výprav s
humanitární pomocí, stejně jako praktických a teoretických seminářů s tematikou reformy
bezpečnostních složek, kybernetické a informační bezpečnosti, taktického výcviku, metod hybridní
války a jejích projevů a sdíleli na nich své zkušenosti z České republiky, Slovenska, Velké Británie,
Německa a dalších zemí. Krom výše zmíněného T4U zásobuje obránce Ukrajiny potřebným
speciálním vybavením a poskytuje přednemocniční zdravotní péči v ostřelovaných oblastech.
Součástí monitorovacích misí, které členové T4U realizují prakticky bez přerušení od začátku ruské
invaze, je i sběr důkazů pro účely vyšetřování válečných zločinů. Členové T4U, kteří se věnují
monitorovacím aktivitám, jsou speciálně vyškolení pozorovatelé a kriminologové se zkušenostmi z
mezinárodních pozorovatelských misí (OBSE), kteří svou činnost v terénu koordinují s ukrajinskými i
českými orgány činnými v trestním řízení.
Po celoplošném ruském útoku 24.2, Team4Ukraine okamžitě vypravil první konvoje s humanitární
pomocí a materiálem pro obránce. Humanitární aktivity se zaměřují především na oblast zdraví,
logistiku, bezpečí civilistů zasažených válkou a distribuci nepotravinové pomoci. Organizace do
Ukrajiny dostala už několik stovek tun humanitární pomoci a jezdí prakticky nepřetržitě.
Jiným příkladem přímé pomoci zaměřenou na zdraví je dovoz sanitek a ambulancí. Sbíráme finanční
prostředky na terénní sanitky a dodávky zdravotnického vybavení, který následně z České republiky
dopravíme přímo do polních nemocnic a k jednotkám obránců v první linii, kde jsou nezbytně nutné
pro každodenní pomoc a záchranu životů vojáků a civilistů v bojové zóně. Od začátku války jsme vždy
veškerou pomoc dopravovali přímo na místo určení sami, abychom zajistili, že vše dorazí tam, kam
má, a v co nejkratší době.
Poslední sbírka byla zaměřena na 3-4 sanitní vozy Hummer H1 (HMMWV) s následnou úpravou pro
přepravu raněných. Předpokládané náklady na pořízení vozidel, jejich přípravu, nákup
zdravotnického vybavení a přepravu na frontovou linii činí 4 000 000 Kč. Čas je rozhodující a sanitní
vozidla je třeba pořídit a dopravit na místo určení co nejdříve. Obyčejné sanitky, které jsme díky
poslední sbírce zajistili, již denně zachraňují lidské životy. Dále jsme dodali např. plicní ventilátory pro
nemocnici v Poltavě, zdravotní materiál a potřeby pro dětský domov ve Vinici (kde jsme také
uspořádali Vánoce pro děti poznamenané válkou) nebo vybavení do vyrabované nemocnice v
Chersonu.

T4U navázala různé úrovně spolupráce s nevládními organizacemi, policií, univerzitami a místní
samosprávou prakticky po celé Ukrajině se zvláštním důrazem na východ (Charkovská oblast) a
jihovýchod (Chersonská oblast) země. T4U dokáže pohotově reagovat na potřeby našich kolegů. Díky
širokému spektru kontaktů pokrývajícímu celou zemi můžeme kvalifikovaně vypracovat stanovisko,
připravit transformační projekty a analýzy; po vzájemné dohodě s partnery můžeme organizovat
školení, semináře či jiné projekty na základě konkrétních požadavků a místních potřeb a realizovat
tak precizní a přímou pomoc. Na rozdíl od mnoha mezinárodních humanitárních organizací, jež
vnitřní směrnice a bezpečnostní omezení limitují v pomoci geograficky i výběrem příjemců, můžeme
naše relativně levné projekty realizovat i v oblastech, jako je zóna operace společných sil (dříve zóna
protiteroristické operace), které jsou pro mnoho jiných mezinárodních partnerů nepřístupné a
dodávat pomoc nejen civilnímu obyvatelstvu, ale také obráncům a dobrovolníkům na frontovou linii.
Můžeme udržovat nepřetržitou operaci na nízké úrovni prakticky za jakýchkoli okolností.
Počítáme s tím, že bezpečnostní situace v regionu (a potenciálně i v Evropě) se může výrazně zhoršit,
a připravujeme se na krizové scénáře. Zůstáváme v obraze tím, že neustále monitorujeme situaci v
terénu, vyhodnocujeme rizika a pořádáme praktická školení. Granty a finanční příspěvky přirozeně
umožňují rozšířit naši působnost a zlepšovat kvalitu chodu spolku a nabízené pomoci.
Za jakoukoliv podporu, která umožní dlouhodobou udržitelnost našich aktivit, děkujeme.

 

 

Facebook