Bezpečnostní spolupráce a občanská společnost

V rámci naší práce zprostředkováváme zkušenosti a kontakty relevantních odborníků. S lokálními a mezinárodními organizacemi se účastníme pozorovatelských, monitorovacících a hodnotících misí.

Velkou pozornost je třeba věnovat spolupríci bezpečnostních složek a občasnké společnosti. Členové T4U se snaží pomoci kadetům policejních škol, příslušníkům nové policie, dobrovolníkům a aktivnícm občanům. Dělíme se o své zkušenosti, realizovali jsme již řadů  tréningů, které byly zaměřeny na community policing, boj proti obchodu s lidmi, cyber security. Byli jsme též zapojeni do CEPOL Exchange Programme.

Zahraniční partneři se v Ukrajině mohou v mnohém poučit; zajímavé a inspirativní jsou zejména ty části ukrajinského bezpečnostního systému, které přinášejí dobré výsledky. Při implementaci konkrétních reforem však nelze jen bezhlavě kopírovat zahraniční vzory, neboť ty nejsou, vzhledem ke specifickým ukrajinským podmínkám, vždy plně přenositelné. Pro ukrajinské prostředí však má velký význam poukazovat i na příklady neúspěšných reforem („čemu se raději vyhnout“), což je stejně důležité, jako příklady úspěšné („jak to spíše dělat“). Na projektech kromě policistů, podílejí i odborníci z nevldádního sektoru, Česká kriminologická společnost, La Strada, atd.

 

Facebook