Bezpečnostní spolupráce a občanská společnost

Ukrajinské ozbrojené složky udělaly od r. 2014 obrovský kvalitativní krok dopředu. Zvláště v první části konfliktu sehrály významnou roli dobrovolnické bataliony. Někteří z našich partnerů v Ukrajině prošli nejvýznamnějšími bitvami konfliktu (Devalceve, Ilovajsk…). Tato reálná bojová zkušenost je pro Evropu do značné míry unikátní a především pro země střední Evropy by v současné nejasné bezpečnostní situaci by mělo být její studium prioritou.

V rámci naší práce zprostředkováváme tyto zkušenosti a kontakty relevantních odborníků. Jením z našich nejbližších spolupracovníku v Charkově je například Ihor Ruščenko který je autorem první publikace o rusko-ukrajinské hybridní válce. Рущенко І. П. Російсько-українська гібридна війна: погляд соціолога.

Velkou pozornost je třeba věnovat také policejnímu výcviku. Členové T4U se snaží maximálně pomoci kadetům policejních škol, příslušníkům nové policie, dobrovolníkům a příslušníkům jednotek Teritoriální obrany atp. Dělíme se o své zkušenosti, realizovali jsme již několik projektů, které byly zaměřeny na community policing, boj proti obchodu s lidmi apod. (Charkov, Oděsa, Užhorod…)

Rovněž zahraniční partneři se mohou v Ukrajině mnohému naučit. V rámci vzájemné spolupráce by i oni měli být schopni, využít získaných zkušeností s těmi aspekty bezpečnostního systému, které na Ukrajině funguji dobře. Zvláště ve vojenské oblasti byla konsolidace provedena bleskovým způsobem a má solidní výsledky. Pozitivní příklady však najdeme i v práci nové policie a NABU (Národní antikorupční úřad Ukrajiny). Při implementaci konkrétních reforem však nelze jen bezhlavě kopírovat zahraniční vzory, neboť ty nejsou, vzhledem ke specifickým ukrajinským podmínkám, vždy plně přenositelné. Pro ukrajinské prostředí však má velký význam poukazovat i na příklady neúspěšných reforem („čemu se raději vyhnout“), což je stejně důležité, jako příklady úspěšné („jak to spíše dělat“). Na projektech proto participují odborníci z České kriminologické společnosti, policisté, i pracovníci organizací La Strada, Otevřená společnost atd.

Ukrajina je dnes především pro střední Evropu prostorem, kde je možné a nutné studovat také příklady zapojení civilního obyvatelstva do obrany země. Nejde zde pouze o klasický vojenský útok, ale i o obranu před teroristy a skupinami protivníka infiltrovanými v zázemí. I tato témata jsou pro Evropu nová, a diskuse nad jejich řešením teprve začíná. T4U se pokouší o zprostředkování těchto zkušeností tak, abychom byli připraveni na to, na co Ukrajina připravena nebyla.

Facebook