Monitoring a analýza od r. 2020 Analytická sekce

Důležitým instrumentem kontroly a pozitivní motivace jsou pro Ukrajinu zahraniční partneři. Ti však musí umět konkrétně formulovat své požadavky. K tomu je nutná znalost ukrajinských reálií a nepřetržitý kontakt s místním prostředím. Jsme schopni operativně pracovat v terénu, zaměřujme se především na východ země. V zóně kde probíhá Operace spojených sil (OOS), dříve Antiteroristická operace (ATO) spolupracujeme i s Ukrajinskou armádou i policií.

Ve svých výstupech díky tomu dokážeme zprostředkovat velmi přesný přehled o aktuálním dění na místě, a tedy i o možnostech řešení konkrétních problémů.

Pro Ukrajinu je důležité, aby Západ věděl, co se tam skutečně děje. Řada současných problémů totiž byla způsobena mimo jiné nepochopením situace na místě, a z toho plynoucí neadekvátní reakcí Západu. Kremelská politika vůči EU i Ukrajině je naopak velmi dobře propracovaná a promyšlená, a i přes velké neúspěchy se jí daří řadu strategických záměrů naplňovat. Rozpolcená Evropa je tak často Kremlem postavena přes hotovou věc.

My se pokoušíme předestřít před naše partnery reálný stav věci. T4U se tak spolupracuje s různými Think-thanky, politiky, experty, novináři. T4U tak v tomto ohledu působí jako nezávislý konzultant. V Ukrajině působí velká řada různých politických sil, hnutí a dalších aktérů. Zároveň není možné situaci porozumět bez širšího mezinárodního kontextu. Vyznat se v roli a úkolech jednotlivých hráčů není snadné, a proto považujeme za nutné, situaci nejen průběžně monitorovat, ale v případě potřeby také vypracovávat analýzy na konkrétní téma. Tomu se věnují jednotliví členové týmu v rámci své profesní specializace.

Některé analytické materiály jsou dostupné na různých platformách v ČR (viz Texty členů a spolupracovníků T4U, 2014-2019). Vzhledem stále komplikovanější situaci Ukrajiny a s tím spojených problémech celého evropského prostoru, jsme však v roce 2020 vytvořili nezávislou Analytickou Sekci www.link2ukraine.eu, kde bude soustředěna většina našich dalších materiálů.  

Texty členů a spolupracovníků T4U, 2014-2019:

Ukrajinský boj proti mafii: Pohled z Charkova

Policejní reformy v porevoluční Ukrajině

UKRAJINA V ROCE 2016, Na trnité cestě z minulosti a stále ve válce

MOCENSKÉ SKUPINY V “DONĚCKÉ LIDOVÉ REPUBLICE“ v kontextu bojů v Avdijivce

AKTÉŘI RUSKO–UKRAJINSKÉ VÁLKY, Kolaboranti, separatisté, ruští kurátoři a další

Nový rok na frontě „hybridní“ války

New year at the Ukraine front

Metody Kremlu se nemění

Podkarpatská Rus jako kolbiště hybridní agrese

Hybridní válka – ukrajinská zkušenost

Život v šedé zóně – na linii styku

Donbaské povstání po smrti Alexandra Zacharčenka

Orthodox Church of Ukraine: Escalating Nation Building

Azovské moře: Nové ohnisko napětí v evropském okolí

Volby v Ukrajině – mocenský boj o zemi ve válce Ovlivňování voleb jako pokračování války jinými prostředky Ruský vliv, regionální specifika, mocenské skupiny

Facebook