Sdílení zkušeností s transformací

V důsledku událostí, jež následovaly po Revoluci důstojnosti, došlo k fundamentální proměně ukrajinské společnosti. To se významně projevilo také v politickém životě země. V Ukrajině nyní krystalizuje kvalitativně nová podoba politických elit. Bylo by však naivní, domnívat se, že oligarchie a organizovaný zločin v důsledku revoluce zmizí. Kromě organizovaného zločinu, který byl v ukrajinské politice přítomen vždy, nastoupila nyní na scénu také velmi aktivní občanská společnost, která ovlivňuje ukrajinskou politiku v míře dříve nevídané.

Je to právě aktivní občanská společnost, která – spolu s tlakem zahraničních partnerů – je jedním z důležitých instrumentů při prosazování reforem a likvidaci korupčních sítí a moci zločineckých skupin. A určité úspěchy v tomto ohledu již pozorujeme.

Z širokého spektra nejrůznějších organizací i jednotlivců, je třeba vybírat relevantní partnery. S nimi potom, skrze naše aktivity, sdílíme pozitivní i negativní zkušenosti z procesu transformace postkomunistických zemí. Zde jsou naší prioritou noví politici, úředníci, lokální NGO, představitelé regionálních administrativ a místních rad. Zásadní výzvou je i v této oblasti především problém korupce. Konkrétně jde o propojení některých lokálních orgánů státu se skupinami organizovaného zločinu. 

Facebook