Sdílení zkušeností s transformací

V důsledku událostí, jež následovaly po Revoluci důstojnosti, došlo k fundamentální proměně ukrajinské společnosti. To se významně projevilo také v politickém životě země. V Ukrajině nyní krystalizuje kvalitativně nová podoba politických elit, jejichž některé představitele je možno charakterizovat jako demokratické a proevropsky orientované. Vzniká zde politická síla se zájmem o překonání dosavadních klanově-oligarchických struktur a o vybudování skutečně demokratické země, fungující podle zásad právního státu. Je proto i v našem zájmu, tuto novou politickou generaci, která se již oprostila od neblahého dědictví svých post-sovětských předchůdců, podpořit v jejím nelehkém úsilí o transformaci země. Bylo by však naivní, domnívat se, že ukrajinský organizovaný zločin v důsledku revoluce zmizel. Jeho vztahy s politickým vedením země se však proměnily. Situace se tak v některých ohledech blíží chaotické kleptokracii, kterou známe i z některých evropských zemí. V ukrajinských reáliích jsou však tyto negativní momenty ještě zřetelnější. Dlouhá cesta k vytvoření standardně fungující demokratické země proto teprve začíná. Podle řady signálů lze předpokládat, že rozchod s minulostí je však skutečně definitivní. Ukrajinská revoluce proti mafii byla totiž draze zaplacena. Další tisíce životů stojí konflikt s Ruskem. Pochybnosti o tom, zda existuje něco jako ukrajinský národ se ve světle úspěšné obrany země před mnohonásobně silnějším protivníkem definitivně rozplynuly. Kromě organizovaného zločinu, který byl v ukrajinské politice přítomen vždy, nastoupila nyní na scénu také velmi aktivní občanská společnost, která ovlivňuje ukrajinskou politiku v míře dříve nevídané. Je to právě aktivní občanská společnost, která – spolu s tlakem zahraničních partnerů – je jedním z důležitých instrumentů při prosazování reforem a likvidaci korupčních sítí a moci zločineckých skupin. A určité úspěchy v tomto ohledu již pozorujeme. Z již poměrně širokého spektra nejrůznějších organizací i jednotlivců, kteří dnes v Ukrajině působí, je proto třeba vybírat relevantní partnery. S nimi potom, skrze naše aktivity, sdílíme pozitivní i negativní zkušenosti z procesu transformace postkomunistických zemí.

Zde jsou naši prioritou noví politici, úředníci, lokální NGO, představitelé regionálních administrativ a místních rad. Zásadní výzvou je i v této oblasti především problém korupce. Konkrétně jde o propojení některých lokálních orgánů státu se skupinami organizovaného zločinu. Z toho plyne naléhavá potřeba proměny staré nomenklatury. Našimi partnery, kterým se na místní úrovni již podařilo prosadit některé pozitivní změny, jsou např.: Alternativa Pisočin v Charkovské oblasti, Majdan Monitoring v Charkově, Legal Space v Chersonu, Hromadský konvent v Užhorodě, Vostok SOS v Severodoněcku adt.Součástí transformace ukrajinské společnosti musí nutně být také řešení „Donbaského syndromu“ a návrat lidí z války do běžného života. To jsou vše výzvy, které vyžadují dlouhodobou a systematickou práci

Facebook