Operace Sanitky I – závěrečné shrnutí

New Visegrad project will be imlemeted soon!

Mapping the Russian aggression against Ukraine: Damage to cultural heritage and environment

In partnerships with:

Maidan Monitoring Information Center

Adapt Institute

Smolna Association 

Russia’s aggression against Ukraine has resulted in a multitude of war crimes, including the deliberate destruction of Ukrainian identity through sites of Ukrainian culture, history and memory, and the destruction of the environment, with disastrous consequences for the livelihood-environment nexus. As of 23 January 2023, UNESCO has verified damage to 236 cultural sites in Ukraine since 24 February 2022– 105 religious sites, 18 museums, 83 buildings of historical and/or artistic interest, 19 monuments, 11 libraries. About 200,000 square kilometres in Ukraine are left contaminated with UXOs and mines which prevents local farmers to access their lands and restore the agriculture cyrcle. This has devastating consequences for a country whose main export is agricultural products. The monitoring will be a case study geographically defined by the boundaries of the Kharkiv region, where Team4Ukraine has been operating since 2014 in cooperation with its long-term partner organization: the Maidan Monitoring Information Center. The results of the detailed mapping will help in the process of preparing for Ukraine’s post-war recovery and reconstruction and will fill the lack of coverage of these two important topics in war crimes research in Ukraine.

Na základě četných žádostí od našich přátel, kteří slouží u Ozbrojených sil Ukrajiny, jsme spustili projekt „Sanitky“. Jednalo se o pořízení použitých vozidel uzpůsobených k převozu raněných, ať již ležících, či sedících. V první fázi jsme zkoušeli získat vozidla jako sponzorský dar, nicméně jsme nebyli úspěšní. Rozhodli jsme se proto pro využití možnosti komunitního financování (crowdfunding), konkrétně pro platformu Donio.cz.  Sbírku na Donio.cz jsme spustili dne 2. 8. 2022 a ukončena byla ke dni 31. 8. 2022. Vybralo se přes 373 000,- Kč (jednoduchá tabulka příjmů a nákladů uvedena níže).

 

Za vybrané finanční prostředky jsme zakoupili tři sanitní vozidla. Jednalo se o dvě vozidla Ford Transit 2×4 a jedno trochu větší vozidlo VW Transporter 4×4. Vozidla před koupí důkladně prohlédli naši technici, abychom měli jistotu, že v Ukrajině nějaký čas vydrží a budou opravdu užitečně sloužit. Nákup vozidel, administrativa spojená s nákupem a převozem a příprava převozu nám zabraly něco přes tři týdny. Vozidla nicméně na Ukrajinu nejela prázdná. Jejich transportní kapacitu jsme využili k dopravě tolika zdravotnického materiálu, kolik do nich bylo možné naložit.  Na naši žádost o lékařský materiál, kterou jsme sdíleli na sociálních sítích, reagovalo několik firem a skupin dárců (seznam dárců na firemní úrovni najdete na konci článku). Výrazně pomohli také malí dárci, jako např. Jan M., jenž zafinancoval nákup několika set vojenských tlakových obvazů, Zuzka L., která nám dodala bednu materiálu pro paramediky, či Ondřej Č., nyní již náš člen, jenž pro nás sehnal desítky lékařských přístrojů včetně např. čtyř kusů plicních ventilátorů.  

Přípravná fáze samotné akce probíhala od 15. 9. 2022 do 25. 9. 2022. V těchto dnech jsme sanitní vozidla soustředili v prostoru, který nám poskytl kamarád k parkování vozidel a skladování darovaného materiálu. V této fázi jsme také dopravili palety darovaného materiálu od dárců (díky sponzorskému daru jedné dopravní firmy) a vyzvedli dvě zapůjčené dodávky, jednu od našeho kamaráda Jana K. a druhé od Mamuta, jehož firma nám opětovně laskavě zapůjčila vozidlo. Jako organizace se zaměřujeme na to, aby všechny finance byly vynaloženy na pomoc Ukrajině a náklady s touto pomocí spojené, tedy např. palivo, mýto, pojistky a servis vozidel na Ukrajině v případě závady (na vlastní dodávky prostředky nemáme a finance od našich podporovatelů na tato vozidla využívat nechceme).

Dne 25. 9. 2022 jsme se sešli ve skladovacím prostoru a provedli naložení vozidel. Byl to prima happening, jehož se účastnila většina členů Team 4 Ukraine. Společně jsme provedli poslední papírovou válku, jak nazýváme administrativní přípravu dokumentů pro celníky. Na Ukrajinu jsme vyrazili dne 26. 9. 2022. Naše cesta ubíhala poklidně, postupně jsme nocovali v Kyjevě, Pavlohradu, a konečně dne 29. 9. 2022 jsme předali rotě zabezpečení 66. polní nemocnice kdesi mezi Pavlohradem a Kramatorskem osm palet jednorázových operačních setů, chirurgických plášťů a roušek, dvacet vyprošťovacích nosítek, několik stovek dezinfekčních gelů a všechny lékařské přístroje. Pro materiál a zejména pro lékařské přístroje se v okamžiku sjela vozidla od jednotlivých částí polní nemocnice. Během rychlé snídaně, kterou nás na místě pohostili, jsme spolu s velitelem nemocnice, hlavní sestrou a velitelkou roty zabezpečení domluvili další spolupráci a probrali, co je v místě nejvíce potřeba a na co se máme příště zaměřit.

Dále jsme pokračovali do Kramatorsku, který byl ostřelován jen několik desítek minut před naším příjezdem. Zde jsme předali sanitku WV Transporter 4×4 pojmenovanou “Svoboda“ paramedikům z 54. samostatné mechanizované brigády. Dále jsme předali hygienu a příkrmy pro nejmenší lokálnímu centru CIMIC, které zajistí transport a distribuci materiálu do těžce zkoušeného Bachmutu. Odevzdali jsme také nosítka, dezinfekční gely a něco málo vojenské výstroje, kterou jsme dostali také jako dar (keramické pláty IV. odolnosti, kolimátory, a bojovou obuv) od jedné skupiny nadšenců.

 

Z Kramatorsku jsme již pokračovali do Pavlohradu, kde jsme přečkali další noc a distribuovali vojenský materiál další vojenské jednotce. Ráno jsme dorazili do Kyjeva, kde jsme postupně předali zbylé dvě sanitky jménem “Naděje“ a “Víra“. Každé vozidlo zamířilo k jedné jednotce. Sice si nepřály být jmenovány, ale můžeme uvést, že jedna operuje v charkovském a druhá v chersonském směru.

Přes jisté problémy s vozidly jsme se 3. 10. 2022 nad ránem všichni bezpečně vrátili do Prahy. Celé akce se nakonec zúčastnilo osm vozidel (z toho tři sanitní), patnáct Čechů (všichni si na tuto výpravu vzali dovolenou) a jeden náš kamarád z Ozbrojených sil Ukrajiny, jenž si také vybral dlouho šetřené volno a místo setkání s rodinou nás doprovázel.

Na dalších projektech již pracujeme. Na závěr chceme moc poděkovat všem dárcům, malým, velkým a i těm, kteří nemohli přispět, ale i tak šířili informace o projektu na sociálních sítích. Jmenovitě bychom rádi poděkovali za pomoc následujícím firmám:

 

PENAP s.r.o. za 8 palet zdravotnického materiálu pro operaci sanitky a dalších X palet pro ostatní projekty.

Portálu www.bioruze.cz za paletu antibakteriálních gelů.

Truhláři Janu Stibůrkovi a jeho přátelům za několik stovek vyprošťovacích nosítek na operaci Sanitky i na další projekty.

Firmě Winepro s.r.o. za zapůjčení dodávky na tuto i předcházející operaci a za sponzorský dar 50 000,- Kč na palivo pro převoz vozidel na Ukrajinu.

 

Facebook