Petr Pojman

Koordinátor týmu a předseda T4U

Po vojenské základní službě v Armádě ČR (46. Dělostřelecký oddíl) 2001-2002, nastoupil na Institut Mezinárodních Studií, Fakulty Sociálních Věd, Univerzity Karlovy v Praze. Absolvoval řadu studijních a výzkumných pobytů v Rusku, Bělorusku, Ukrajině a Velké Británii. V letech 2008-2009 působil v humanitárním projektu Charity ČR, Magdala, který pomáhá obětem obchodování s lidmi v ČR. Od r. 2010 působí jako nezávislý konzultant soukromého, státního a nevládního sektoru. V oblasti boje proti obchodu s lidmi a volebního pozorování spolupracuje s Organizací pro bezpečnost a spolupráci v Evropě. V r. 2012 se se stal zakládajícím členem České kriminologické společnosti, a od r. 2013 je i členem jejího Výboru. V r. 2014 obhájil disertační práci, kde srovnával organizovaný zločin a jeho vztah k politice v Rusku a v Ukrajině. O možných revolučních změnách v Ukrajině psal v r. 2012 v publikaci RUSKÝ A UKRAJINSKÝ ORGANIZOVANÝ ZLOČIN vydané v r. 2013 Institutem pro Kriminologii a sociální prevenci ČR. Zároveň však upozorňoval na to, že i opoziční sily v Ukrajině jsou infiltrovány kriminálními elementy. Oba tyto předpoklady se potvrdily. Petr Pojman působí v Ukrajině od r. 2014 v rámci projektů The Prague Security Studies Institute. Zaměřuje se na problematiku bezpečnosti, organizovaného zločinu a na studium nových metod hybridní války. Za účelem pomoci progresivním složkám ukrajinské společnosti i státu vytvořil v r. 2015 Team4Ukraine.

Facebook